Fackförbund och inkomstförsäkring

Som fackligt ansluten kan din fackförening erbjuda dig att teckna en inkomstförsäkring. Väljer du att tacka ja till denna försäkring garanterar den att din månadslön är tryggad om du skulle blir uppsagd från ditt arbete. Förutom statlig arbetslöshetskassa får du som har tecknat en inkomstförsäkring ytterligare ersättning från ditt fackförbund om du blir arbetslös.

Detta gör att ditt ersättningsbelopp vid en period utan jobb kan uppgå till åttio procent av din tidigare månadslön. En inkomstförsäkring innebär alltså att du som fackmedlem får rätt till ett större månatligt ersättningsbelopp än a-kassans maxbelopp om du skulle stå utanför arbetsmarknaden.

Hos vissa fackförbund ingår inkomstförsäkring automatiskt i medlemskapet och du behöver inte betala extra för att ta del av denna typ av försäkring. Förutom inkomstförsäkring kan du erbjudas att teckna en tilläggsförsäkring som ger dig rätt till arbetslöshetsersättning i ytterligare nio månader. Detta är en typ av försäkring som inte alla fackförbund erbjuder och om de gör det måste man som medlem ofta betala extra för att få omgärdas av den.

För att få ut ersättning överhuvudtaget vid arbetslöshet krävs det i regel att du har varit medlem i en erkänd a-kassa i minst 12 månader före uppsägningsdatumet. Enbart inkomstförsäkring räcker alltså inte för att vara garanterad arbetslöshetsersättning.